Βιολογική παραγωγή

s

Στο Χωριό, γνωρίζοντας τα οφέλη της υγιεινής και σωστής διατροφής, φέρνουμε στο καθημερινό μας μενού τα ανώτερης ποιότητας και θρεπτικής αξίας βιολογικά προϊόντα Χωριό.

Η βιολογική καλλιέργεια βασίζεται αποκλειστικά σε φυσικές διεργασίες, αποκλείοντας οποιαδήποτε διαδικασία χρησιμοποιεί χημικό σκεύασμα ή επεμβαίνει στη φυσιολογική και ελεύθερη ανάπτυξη του φυτού. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για την βιολογική κτηνοτροφία, όπου τα ζώα εκτρέφονται αποκλειστικά με αμόλυντα από χημικά φυτά και ζουν ελεύθερα στο περιβάλλον.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιολογική καλλιέργεια είναι η ξεκούραση της γης για τρία τουλάχιστον χρόνια πριν τη σπορά της. Έτσι μόνο θα προκύψει το βιολογικό ελαιόλαδο, χωρίς χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και χωρίς επέμβαση στη διαδικασία της φύσης. Τα ζώα, αντίστοιχα, θα παράξουν το ανώτερο ποιοτικά γάλα, απολαμβάνοντας ελεύθερη βοσκή στην πλούσια σε αρώματα ελληνική ύπαιθρο.

Στο Χωριό λοιπόν, ακολουθώντας πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας ισχύουσες από τη νομοθεσία, στηρίζουμε τις τοπικές οικονομίες και συντηρούμε την παράδοση, συνεργαζόμενοι με τους καλύτερους παραγωγούς βιολογικού προϊόντος.

Φροντίζουμε την ισορροπία του οικοσυστήματος αλλά και τις ανάγκες του ανθρώπου, φέρνοντας στο πιάτο μας τα πιο αγνά, φυσικά, απαλλαγμένα από χημικά και ορμόνες προϊόντα της ελληνικής παράδοσης.